hh

ક્ષેત્રની વાડ

  • FIELD FENCE

    FIELD ફેન્સી

    ક્ષેત્ર વાડ એ ખેતરના પશુધનને સમાવવા માટે યોગ્ય છે, અને વાડમાંથી પગ મૂકતા પ્રાણીઓના ઘૂઘરોની ઇજાઓ અટકાવવા માટે જમીનની નજીક નાના મેશ ખુલ્લા જોવા મળે છે. ક્ષેત્રની વાડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, વેલ્ડેડને બદલે વણાયેલી, વાડને ખેંચવા માટે અને ભૂપ્રદેશને અનુરૂપ બનાવવા માટે વિસ્તરણ કચરો સાથે.